Raport: Rynek funduszy inwestycyjnych w roku 2009

Fundusze polskich akcji w roku 2009 zarabiały nawet 85%. Pod warunkiem, że wybrano ten najlepszy, a  inwestycję rozpoczęto w najlepszym możliwym momencie. Taki wynik może rozbudzić wyobraźnię przyszłych zysków. Takie wyniki zdarzały się także w poprzednich latach. Tak dobre wyniki będą prezentowane w reklamach. Nie będzie tam np. informacji, że inwestycje w fundusze akcji trwające 10 lat dały historycznie często wynik gorszy od lokaty bankowej?

Czy Ty też chcesz poznać odpowiedzi na te pytania:

Raport rynku funduszy inwestycyjnych w roku 2009

Odbierz darmowy 40 stronicowy szczegółowy raport z podsumowaniem 1-10 letnich inwestycji na rynku funduszy inwestycyjnych.

Finanse rodziny - jakie będą za 30 lat

Zgadzam się z Polityką Prywatności

Gdy już podasz swój e-mail w formularzu...

Najpóźniej w ciągu kilku godzin (z reguły będzie to kilkanaście minut) otrzymasz link do pobrania pełnej wersji raportu.

Następnego dnia otrzymasz instrukcje jak pobrać drugą część raportu. Tym razem jest to analiza inwestycji krótkoterminowych. Poznasz ile można było zarobić/ stracić w roku 2009 inwestując na pół roku, 3 miesiące, miesiąc a nawet 2-tygodnie.

W kolejnych dniach otrzymasz także informacje o innych raportach portalu Opiekun Inwestora (jak np. analiza zasady uśredniania czyli systematycznych wpłat w fundusze na przestrzeni ostatnich 10 lat). 

Raport przedstawia analizę dynamiczną rynku funduszy

Raport prezentuje rok 2009 w ujęciu dynamicznym. Przyjęto, iż w rzeczywistości inwestorzy nie dokonywali sprzedaży funduszy akurat w dniu 31.12.2009. Nie czekali na koniec roku aby wypłacić zainwestowane pieniądze. Swoje, rozpoczęte wcześniej, inwestycje mogli kończyć przykładowo 10 grudnia, 15 września, 22 maja, 6 lutego czy choćby 5 stycznia. Dlatego w analizie uwzględniono wszystkie możliwe dni roku 2009, w których w rzeczywistości możliwe było zakończenie inwestycji. 

Raport przekrojowy rynku zamiast listy najlepszych funduszy

Nie można wskazać jednego zestawienia (rankingu) funduszy, który będzie odpowiadał potrzebom zarówno dla inwestujących ostrożnie, rozważnie czy też agresywnie. Jedną z istotnych cech każdego z tych profili jest gotowość do podejmowania ryzyka.

Raport pokazuje jakie możliwości zysków/ strat dla poszczególnych okresów inwestycji można było uzyskać, gdyby inwestycje kończyć w dowolnym dniu roku 2009. Pokazano potencjał zysków dla poszczególnych grup funduszy: pieniężnych, obligacji, mieszanych oraz akcji, dodatkowo jako komentarz prezentując te najlepsze i najgorsze fundusze w każdej z grup.


Podatek i inflacja

Raport, który otrzymasz po rejestracji w powyższym formularzu to prawodpopodobnie pierwsza analiza inwestycji w fundusze uwzględniająca podatek i inflację w badanych okresach.

W ten sposób prezentuje rzeczywisty wzrost wartości zainwestowanych pieniędzy


Co znajdziesz w raporcie?

Raport to 40 stron wykresów, tabel i zestawień.

Analiza wyników inwestycji z podziałem na typy funduszy dla:

Analiza wyników inwestycji w dany typ funduszu w różnych okresach:

Zestawienie 5 najlepszych/ najgorszych inwestycji w poszczególne fundusze z podziałem na okres inwestycji.

 

Co pokazuje raport?

Przede wszystkim całkowicie obiektywną i opartą o dane historyczne (nie marketingowe) prezentację rzeczywistych zysków/ strat na rynku funduszy.

Po raz pierwszy uwzględnia w analizach podatek oraz inflację. 

Pokazuje to czego nie znajdziemy w reklamie. Przykładowo: Inwestor, który miał najwięcej szczęścia i wybrał najlepszy fundusz akcyjny w najlepszym możliwym dniu i zainwestował w ten fundusz na 10 lat zarobił (po uwzględnieniu podatku oraz inflacji) jedynie 10% rocznie. Połowa z badanych kilku tysięcy przypadków pozwoliła zarobić jednak jedynie 3,6% ponad inflację.

Wydrukuj

 
Wydruk wykonany w serwisie Opiekun Inwestora (https://system.opiekuninwestora.pl/)