Oceny funduszy inwestycyjnych i monitor rynku

    
    
    
    Zobacz jakie funkcje udostępnia portal

Abonament w portalu to przede wszystkim...

Gotowe strategie inwestowania (Darwin+Defender oraz Kroczący Stop Loss)
Zarówno dla inwestycji długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Wystarczy wybrać strategię i czekać na wiadomości z portalu z informacją w jaki sposób inwestować.
System powiadomień (rynku funduszy, walut, indeksów giełdowych, portfela oraz raportów)
Pomocny przy inwestowaniu w fundusze zagraniczne, monitorowaniu portfela, modyfikacjach gotowych strategii inwestowania - a także do tworzenia własnych strategii i systemu monitorowania rynków finansowych.

Jedną z najważniejszych funkcji jest jednak system ocen funduszy

Zamiast gwiazdek czy punktów otrzymasz konkretne informacje pozwalające porównać skuteczność zarządzających i potencjał zysków/ strat funduszu. Zamiast patrzeć na jednorazowy wynik za np. ostatni miesiąc - wybierzesz ten, który systematycznie uzyskiwał lepsze wyniki od innych.

Wybierz funduszWybierz fundusz - czyli Oceny Funduszy Inwestycyjnych
Korzystaj z ocen funduszy dopasowanych do Twojego Profilu Inwestora. Szybko dobierzesz najlepsze fundusze polskich akcji, obligacji, pieniężne, mieszane czy też fundusze zagraniczne, zgodnie ze stosowaną strategią inwestowania.
Nagranie wideoInstrukcja, pomoc, dodatkowe informacje
Wybierz funduszOceny funduszy dla różnych profili inwestora i okresów inwestycji
Dodatkowe analizy dla zainteresowanych. Przeglądaj oceny funduszy dla inwestycji od 2-tygodniowych po 2-letnie. Poczuj siłę dynamicznej oceny skuteczności zarządzających funduszami opracowanej przez twórców portalu.
Nagranie wideoInstrukcja, pomoc, dodatkowe informacje

Dopasowany do Twojego profilu inwestora

To całkiem inne podejście do zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, bezpośrednio związane z ocenami funduszy.

Profil inwestoraTwój profil inwestora (ostrożny, rozważny, inwestujący agresywnie)
To jednak całkiem odmienne podejście niż promowane przez instytucje finansowe. Inwestor ostrożny może inwestować w fundusze akcyjne, a inwestor agresywny może korzystać z funduszy pieniężnych. I nawet wśród funduszy akcyjnych potrafimy wskazać te bardziej bezpieczne.
Nagranie wideoInstrukcja, pomoc, dodatkowe informacje

To także szczegółowe analizy całego rynku funduszy i nie tylko

Monitor rynkuMonitor inwestycyjny - czyli najbardziej aktualne wyniki
Przeglądaj wyniki i oceny funduszy, walut oraz indeksów giełdowych. Wyceny funduszy portal pobiera co 15 minut. Tym samym często dane są dostępne dzień wcześniej niż np. na platformie mBanku.
Nagranie wideoInstrukcja, pomoc, dodatkowe informacje
Monitor rynkuBadamy i analizujemy setki funduszy
Dostępnych na platformach inwestycyjnych mBanku, multifund.pl, Multibanku. Ale także fundusze dostępne w polisach inwestycyjnych Axa, Aegon, Skandia, Generali, Compensa, HDI i innych. Także kilkaset funduszy zagranicznych.
Nagranie wideoInstrukcja, pomoc, dodatkowe informacje
Monitor rynkuMonitor rynku finansowego (waluty i indeksy giełdowe)
Portal to także najnowsze wartości indeksów giełdowych polskich i zagranicznych oraz kursy walut. W połączeniu z możliwością monitorowania tych wartości za pomocą systemu powiadomień dają doskonałe wsparcie dla inwestowania np. w fundusze zagraniczne.
Nagranie wideoInstrukcja, pomoc, dodatkowe informacje

To rozwiązanie nagrodzone przez profesjonalistów

 

Nagroda i tytuł Innowacja roku 2009 dla portalu Opiekun Inwestora

Firma Opiekun Inwestora otrzymała tytuł Innowacja Roku 2009.

Kapituła konkursu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji FIRE) przyznała tytuł za: analizy i oceny funduszy inwestycyjnych dopasowane do profilu inwestora oraz system indywidualnych alarmów i powiadomień

 

Wydrukuj

 
Wydruk wykonany w serwisie Opiekun Inwestora (https://system.opiekuninwestora.pl/)