Fundusze Inwestycyjne - skuteczne inwestowanie
Zarejestruj się
Zapomniałem hasła
 
 

IndexPorady Opiekuna

Zapisz się na darmowy kurs

E-mail:
Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności
Raporty i publikacje o rynku funduszy inwestycyjnych.
Infolinia - zadzwoń  w godzinach 9-15
Jesteś w: Zasady działania

Zasady działania strategii Opiekun Zysku

 

W jaki sposób uzyskuje tak doskonałe wyniki – lepsze nawet kilkukrotnie od najlepszych funduszy akcyjnych?

Swoje wyniki strategia zawdzięcza prostym regułom – regułom, które zamiast prognozować przyszłość – reagują bardzo szybko na to co już się wydarzyło.

Na tej stroni prezentujemy poszczególne zasady strategii. Całość obliczeń realizuje portal w sposób całkowicie automatyczny. Zadaniem inwestora jest po prostu odbierać wiadomości e-mail. Zainteresowani szczegółami mają tu możliwość dokładnego poznania zasad według jakich działa strategia.

Działanie strategii Opiekun Zysku

Działanie strategii w portalu Opiekun Inwestora najlepiej zobrazować na przykładzie.

Legenda

 Wzrosty i spadki na rynkach finansowych. 
 Moment wysyłki wiadomości typu: Comiesięczne Oceny Funduszy,
oraz e-mail z tą wiadomością.
  Wysyłka wiadomości typu: Zmiana sposobu inwestowania (przejście do f. bezpiecznych)
oraz e-mail z tą wiadomością.
 Wysyłka wiadomości typu: Zmiana Zmiana sposobu inwestowania  (przejście do f. akcyjnych)
oraz e-mail z tą wiadomością.
 Data wydarzenia.

 Co się wydarzyło w powyższym przykładzie?

 

Pierwsze logowanie do portalu
Użytkownik co prawda systematyczne wpłaty w fundusze wykonuje 14-go każdego miesiąca, ale już tego pierwszego dnia może otrzymać Oceny Funduszy. Otrzyma e-mail z informacją, że na dzień dzisiejszy obowiązuje sygnał „inwestujemy w fundusze akcji” oraz listę kilku najlepszych funduszy akcji - dopasowanych do profilu inwestora oraz tylko tych, które dostępne są w produkcie, który podał.
  

Comiesięczne Oceny Funduszy
Zgodnie z podanymi w formularzu strategii danymi - raz w miesiącu użytkownik otrzyma Oceny Funduszy. Tutaj będzie to informacja: że na dzień dzisiejszy obowiązuje sygnał „inwestujemy w fundusze akcji” oraz listę kilku najlepszych funduszy akcji.
  
Comiesięczne Oceny Funduszy
Podobnie jak miesiąc wcześniej.
  
Alarm - zmiana sygnału (przenosimy pieniądze do funduszy bezpiecznych)
Należy przenieść wszystkie pieniądze do funduszy pieniężnych, i w kolejnych miesiącach, jeżeli dokonujemy wpłat - wpłat dokonać także w fundusze pieniężne. W wysłanym e-mailu znajdzie się informacja o zmianie sygnału oraz od razu lista najlepszych funduszy bezpiecznych.
  Comiesięczne Oceny Funduszy
Tutaj będzie to informacja: że na dzień dzisiejszy obowiązuje sygnał „inwestujemy w fundusze bezpieczne” oraz listę kilku najlepszych funduszy pieniężnych/obligacji.
  
Alarm - zmiana sygnału (przenosimy pieniądze do funduszy akcji)
Należy przenieść wszystkie pieniądze do funduszy akcyjnych, i w kolejnych miesiącach, jeżeli dokonujemy wpłat - wpłat dokonać także w fundusze akcyjne. W wysłanym e-mailu znajdzie się informacja o zmianie sygnału oraz od razu lista najlepszych funduszy akcyjnych.
  
Comiesięczne Oceny Funduszy
Tutaj będzie to informacja: że na dzień dzisiejszy obowiązuje sygnał „inwestujemy w fundusze akcji” oraz listę kilku najlepszych funduszy akcji.
  
Alarm - zmiana sygnału (przenosimy pieniądze do funduszy bezpiecznych)
Należy przenieść wszystkie pieniądze do funduszy pieniężnych, i w kolejnych miesiącach, jeżeli dokonujemy wpłat - wpłat dokonać także w fundusze pieniężne. W wysłanym e-mailu znajdzie się informacja o zmianie sygnału oraz od razu lista najlepszych funduszy pieniężnych.

 

 

Co monitoruje strategia?

Czyli w oparciu o jakie dane określa sposób inwestowania?

To analiza funduszy akcji polskich dużych spółek

Strategia na bieżąco (codziennie) analizuje wyniki funduszy akcji polskich dużych spółek. Liczą się wyłącznie dane o wycenach funduszy. Strategia nie analizuje stopy bezrobocia, indeksów giełdowych, wzrostu PKB, poziomu stóp procentowych. Reaguje wyłącznie na wyniki funduszy.

W Polsce dostępnych jest ponad 50 funduszy akcji polskich. W tej grupie znajdują się fundusze dużych spółek, fundusze MiŚ (małych i średnich spółek), fundusze surowcowe, nieruchomości… Najliczniejsza grupa to fundusze dużych spółek (określane jako fundusze akcji polskich uniwersalne). Ich ilość to aktualnie 27 funduszy (stan na:28 kwietnia 2012).

Fundusze te analizowane są na kilka sposobów – o tym za chwilę.

Dlaczego fundusze akcji dużych spółek?

Fundusz akcji zgodnie ze statutem inwestuje pieniądze w akcje na giełdzie (fundusz akcji polskich – głównie na giełdzie w Warszawie). Fundusze dużych spółek ograniczają inwestowanie w akcje spółek dużych (takich spółek na giełdzie mamy kilkadziesiąt) – spółki te charakteryzują się niewielką zmiennością. O ile dzienna zmiana cen akcji spółek małych i średnich na poziomie kilkunastu procent nie jest niczym nadzwyczajnym – to w przypadku akcji dużych spółek  dzienna zmiana ponad 1% nie zdarza się często, a zmiana ponad 2% jest już bardzo rzadkim zjawiskiem.

Fundusz akcji zgodnie z ustawą musi stosować dywersyfikację – poza ścisłymi wyjątkami nie może inwestować ponad 5% w akcje jednej spółki (tutaj: dużej spółki). Tym samym w portfelu musi posiadać takich akcji co najmniej kilkanaście (nie wszystkie pieniądze fundusze akcji inwestują w akcje).

I do tego potrzebni są zarządzający – aby z grupy dostępnych dużych spółek wybierali te najlepsze a czasem – o czym będzie mowa za chwilę – aby wybrali te najgorsze spółki… Oba te przypadki są dla strategii bardzo ważne!

Zasady działania: gdy inwestujemy w f. akcji

Jeżeli aktualny stan strategii to inwestowanie w fundusze akcji to stosując zasady strategii wybieramy:

  • w wersji standard: w dwa fundusze akcji polskich dużych spółek
  • w wersji aktywnej: w dwa fundusze akcji polskich (wybór z ogólnodostępnych)
  • dodatkowe możliwości: fundusze zagranicznych akcji, fundusze surowcowe, fundusze alternatywne, lev… – większe ryzyko można ograniczyć stosując dodatkowe powiadomienia w portalu – polecamy wszystkim, którzy choć trochę interesują się rynkami finansowymi.

Zasada 10% (gdy inwestujemy w f. akcji)

Strategia monitoruje grupę funduszy akcji dużych spółek. Codziennie sprawdza wyniki funduszy za okres ostatnich 28 dni (czyli odpowiednik miesiąca).

Dlaczego 28 dni? Ponieważ w portalu Opiekun Inwestora miesiąc trwa 28 dni. W bankach nikogo nie dziwi, że każdy miesiąc (luty także) ma dni 30. W Opiekunie Inwestora miesiąc trwa 28 dni – są to dokładnie 4 tygodnie. Czyli wyniki funduszy badane są od poniedziałku do poniedziałku sprzed 4 tygodni, od wtorku do wtorku sprzed 4 tygodni itd. Stosowanie miesiąca kalendarzowego byłoby „niesprawiedliwe”. Przykładowo: luty czasem ma 28 dni. A marzec: 31. To o 3 dni więcej – to całe 10%. Porównywanie wyników funduszu w lutym i marcu byłoby obarczone 10% błędem przy porównaniach. Z tego powodu wyniki publikowane w portalu będą inne niż publikowane na innych portalach wyniki za ostatni miesiąc kalendarzowy.

Sprawdzanie wyników funduszy odbywa się codziennie. I codziennie obliczany jest zysk każdego z funduszy za ostatnie 28 dni. Licząc od ostatniej znanej wyceny.

Fundusze inwestycyjne publikują swoje wyniki z różnym opóźnieniem.  W przygotowywanym codziennie zestawieniu dane obliczane są na podstawie ostatnich znanych wycen. Na rysunku fundusz Novo Akcji (3) swoje wyceny publikuje już ok. godziny 18-ej. Dlatego 2-go maja możliwe było obliczenie jego wyniku na dany dzień. Wiele funduszy publikuje wynik z opóźnieniem 1 dnia (2). Wtedy liczony jest wynik w nieco innym okresie czasu. Czasami, jak w przypadku Skarbca (1) zdarza się, że wycena jest opóźniona o 2 dni. Wtedy jest liczona od dnia sprzed 2 dni.

Oto przykład aktualnego stanu badanych funduszy akcji na dzień 2.5.2011.

Zasada inwestowania

Zasada 15% (gdy inwestujemy w f. akcji)

Zasada 10% zakłada badanie miesięcznych (28-dniowych) zmian zamiast badania 10% od „górki”. To pomaga w trendzie bocznym – strategia zabezpiecza się przed częstym generowaniem „fałszywych sygnałów”.

Ale… co w sytuacji gdy giełda (a tym samym fundusze akcji) będzie w okresie kilku-kilkunastu miesięcy tracić powoli, ale systematycznie? Tak, że w ciągu miesiąca żaden z badanych funduszy nie straci 10% w miesiąc, ale w okresie kilku miesięcy strata wynieść może nawet 20%?

 

Zasada inwestowania

 

Zasada: podążaj za najlepszymi

Zgodnie z zasadami strategii podczas trwania sygnału inwestowania w akcje należy wzorcowo inwestować w dwa fundusze akcji. Zmiany sygnałów występowały dotychczas 1-5 razy w ciągu roku. To oznacza, że bywały okresy gdzie przez kilka miesięcy trwał sygnał inwestowania w fundusze akcji.

Jak postępować w takiej sytuacji?

 

Zasada inwestowania

 

Zasady działania: gdy inwestujemy w f. bezpieczne

Jeżeli aktualny stan strategii to inwestowanie w fundusze bezpieczne to stosując zasady strategii wybieramy:

  • w wersji standard: w dwa fundusze polskie rynku pieniężnego (pieniężne lub gotówkowe)
  • w wersji aktywnej: w dwa fundusze polskie: pieniężne, gotówkowe lub obligacji
  • dodatkowe możliwości: dla interesujących się rynkami finansowymi możliwy jest szereg bardziej ryzykownych możliwości jak np. korzystanie z funduszy, które zarabiają na spadkach na giełdzie, funduszy surowcowych typu indeksowego. To już dodatkowa wiedza, po którą zapraszam na szkolenia (www.funduszetonielokata.pl)

Zasada 10% (gdy inwestujemy w f. bezpieczne)

Zasady działania są identyczne jak w przypadku gdy strategia wskazuje inwestowanie w fundusze akcyjne. Z jedną różnicą.

Także w tym przypadku sygnał powrotu pojawia się szybciej niż gdyby monitorować indeks giełdowy. Tu korzystamy z wiedzy i doświadczenia zarządzających najlepszymi w danym momencie, funduszami akcji. I te fundusze, które już zarobiły ponad 10% (a to oznacza, że akcje dużych spółek, które te fundusze posiadają w portfelu zarobiły średnio ponad 10%) pozwalają na pojawienie się sygnału zmiany sposobu inwestowania na fundusze akcji aby przyłączać się do wzrostów.

 

Zasada inwestowania

 

Zasada 15% (gdy inwestujemy w f. pieniężne)

Zasada 10% zakłada badanie miesięcznych (28-dniowych) zmian zamiast badania 10% od „dołka”. To pomaga w trendzie bocznym – strategia zabezpiecza się przed częstym generowaniem „fałszywych sygnałów”.

Ale… co w sytuacji gdy giełda (a tym samym fundusze akcji) będzie w okresie kilku-kilkunastu miesięcy zarabiać powoli, ale systematycznie? Tak, że w ciągu miesiąca żaden z badanych funduszy nie zarobi 10% w miesiąc, ale w okresie kilku miesięcy zysk mógł wynieść nawet 20%?

Zasada inwestowania

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych

Opóźnienia wycen funduszy: W przypadku tej strategii nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli na dany dzień portal posiada informacje o 8-iu funduszach i dwa z nich już pokazują wynik gorszy niż minus 10% – nie ma potrzeby czekać jakie wyniki udostępnią kolejne fundusze… Sygnał zmiany sposobu inwestowania już został wygenerowany.
Analiza funduszy wykonywana jest codziennie: wycen funduszy nie sprawdzamy w określonym dniu miesiąca. Analiza wykonywana jest codziennie. Także w weekendy. Portal Opiekun Inwestora kupuje dane o wycenach funduszy – a to umożliwia aktualizację wyników co 15 minut. W ten sposób już do godziny 20-ej bieżącego dnia dostępne są z reguły wyceny 2 lub trzech funduszy – a to może mieć wpływ na wcześniejsze wygenerowanie sygnału zmiany sposobu inwestowania niż gdyby dane te przeglądać na innych portalach.
Analiza obejmuje wszystkie fundusze akcji dużych spółek: a nie tylko te fundusze dużych spółek, które dostępne są w wybranym produkcie inwestycyjnym, np. polisie Axa czy też platformie mBanku. Celem strategii jest przekrojowe badanie sytuacji na rynku.
Dlaczego analiza funduszy a nie indeksu giełdowego: wśród funduszy akcji w czasie spadków na giełdach najgorsze z nich szybciej stracą 10% niż indeks giełdowy.  I po to są dla nas inwestorów potrzebni ci zarządzający funduszami akcji, którzy w czasie spadków uzyskiwali znacznie gorsze wyniki od innych…
Dlaczego dwa fundusze muszą uzyskać wynik gorszy niż minus 10%: ponieważ może zdarzyć się, że jeden fundusz w oparciu o absolutnie błędne decyzje zarządzającego uzyska nagle znacznie gorszy wynik niż pozostałe. Wymóg badania dwóch funduszy zdefiniowano w takim celu – aby takie wyjątkowe sytuacje nie generowały błędnego sygnału zmiany sposobu inwestowania.
Dlaczego próg 10%: chwilowe zmiany wycen na poziomie +/-5% są zjawiskiem częstym. Spadki 10% funduszy akcji kończyły się najczęściej dłuższą korektą/ bessą. Dlaczego nie jest to np. 8,5%? 11%? Ponieważ ma to być zasada nastawiona na przyszłość: stąd okrągła liczba: 10%. Nie jest to liczba dopasowana do przeszłości. Z pewnością można udowodnić, że na danych historycznych zysk byłby wyższy gdyby brać pod uwagę inny próg alarmowy. Ale – byłoby to „marketingowe” naciąganie wyniku. Wyniki przy progu 10% sprawdzone na danych historycznych są znakomite. Nie ma naszym zdaniem uzasadnienia „dopasowywania się do danych historycznych za wszelką cenę”. Strategia powinna raczej dokładnie tłumaczyć w jaki sposób będzie zachowywała się w przyszłości i jak będzie reagować na różne sytuacje na rynku. Strategia „Opiekun Zysku” takie informacje potrafi przedstawić i uzasadnić.
Dlaczego zasada 10% jest tak skuteczna: Co oznacza spadek 10% w miesiąc w fundusz akcji dużych spółek? To znak, że średnia cena akcji (akcji dużych spółek) w tym funduszu w ciągu 28 dni spadła o 10%. A skoro jest to średnia – to z pewnością w portfelu zarządzającego funduszem akcji znalazły się spółki (duże), które straciły więcej niż 10%. W ten sposób najgorsi zarządzający funduszami akcji „wyszukują” dla nas te duże spółki, które w ostatnim, krótkim okresie straciły ponad 10%. Spadek ceny akcji dużej spółki o kilka procent jest już informacją o tym, że „coś na giełdzie się dzieje”. A gdy duża spółka traci ponad 10% jest to przejaw zmiany trendu na giełdzie. Duże spółki z uwagi na wartość akcji, które posiadają w obrocie jest mało wrażliwa na nagłe reakcje prywatnych inwestorów – akcje tych spółek posiada wiele dużych instytucji finansowych, które nie sprzedają akcji bez powodu. Są to akcje płynne, o dużym obrocie. Korzystanie z funduszu akcji dodatkowo zmniejsza ryzyko „wyjątkowej spółki”. Aby fundusz akcji stracił 10% w miesiąc co najmniej kilka spółek w portfelu musi stracić ponad 10%. W tym przypadku dywersyfikacja portfela w funduszu akcji jest dla strategii bardzo ważna.
Badanie progu 10% dla inwestycji trwających miesiąc doskonale radzi sobie z trendem bocznym – dzięki temu nie są co chwilę generowane błędne sygnały. Naturalnym zjawiskiem jest, że giełdy mają chwilowe, nawet kilkunastoprocentowe korekty. Strategia radzi sobie z takimi sytuacjami doskonale – ponieważ nie bada 10% spadków „od górki” ale w okresie 28 dni. Tym samym niejako „przecina w poprzek” krzywe wykresu trendu bocznego – i w ten sposób zabezpiecza inwestorów przed zbyt częstymi (a przez to błędnymi) działaniami.
 

Wydrukuj

Danych do obliczeń dostarczają Analizy Online

Opiekun Inwestora (C) Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2020
Symbole literowe ocen (ABCD) - wzór przemysłowy zastrzeżony

Raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora oraz prowadzonych blogów nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie prezentowanych i przekazywanych informacji ani za ich skutki.

Projekt graficzny i realizacja - Infoserwis