Regulamin płatności

Płatności w portalu system.opiekuninwestora.pl przyjmowane są na dwa sposoby: w formie zwykłego przelewu bankowego lub w formie płatności elektronicznych realizowanych za pośrednictwem systemu Przelewy24.

  1. Skorzystanie z płatności poprzez Przelewy24 umożliwia dokonywanie płatności online za abonamenty i dodatkowe usługi przy użyciu kart płatniczych, przelewów bankowych większości polskich banków.

  2. Z zasady opłaty za transakcje nie obciążają kupującego (za wyjątkiem sytuacji określonych w regulaminach i taryfach opłat banku z którego korzysta kupujący. Takim wyjątkiem może być np. płatność kartą rozliczaną w innej walucie niż PLN, gdzie pojawi się dodatkowa opłata pobrana przez Bank - za przewalutowanie. W przypadku płatności w PLN realizowanych przelewem lub kartami kredytowymi/debetowymi rozliczanymi w PLN standardowo banki nie pobierają żadnych opłat. 

  3. Dodatkowe opłaty które pobiera pośrednik w przyjmowaniu płatności (Przelewy24) nie obciążają kupującego. Te opłaty ponosi firma Opiekun Inwestora sp z o.o.

  4. Odpowiedzialność za przetwarzanie płatności: za przetwarzanie płatności dokonywanych przez Klientów odpowiadają Przelewy24 i zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych klientów oraz przestrzegania zasad ochrony prywatności przy realizacji transakcji

  5. Odpowiedzialność za poprawność danych płatności: Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych danych płatniczych oraz za dokonywanie płatności w terminie. Opiekun Inwestora sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane płatnicze oraz za opóźnienia w dokonywaniu płatności.

  6. Czas przetwarzania płatności: Czas przetwarzania płatności zależy od wybranej formy płatności oraz od czasu przetwarzania przez banki. Opiekun Inwestora sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przetwarzaniu płatności spowodowane przez banki.

  7. Reklamacje: W przypadku wystąpienia problemów z dokonaniem płatności Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 14 dni od daty dokonania transakcji. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres pomoc@opiekuninwestora.pl.

  8. Zmiana regulaminu: Opiekun Inwestora sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przyjmowania płatności w dowolnym czasie. Nowy regulamin jest udostępniany na stronie internetowej. Należy się z nim każdorazowo zapoznać przed dokonaniem płatności.

  9. Postanowienia końcowe: Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania płatności usługi portalu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wydrukuj

 
Wydruk wykonany w serwisie Opiekun Inwestora (https://system.opiekuninwestora.pl/)