Fundusze Inwestycyjne - skuteczne inwestowanie
Zarejestruj się
Zapomniałem hasła
 
 


Porady Opiekuna

Zapisz się na darmowy kurs

E-mail:
Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności
Raporty i publikacje o rynku funduszy inwestycyjnych.
Infolinia - zadzwoń  w godzinach 9-15

Regulamin płatności

Płatności w portalu system.opiekuninwestora.pl przyjmowane są na dwa sposoby: w formie zwykłego przelewu bankowego lub w formie płatności elektronicznych realizowanych za pośrednictwem systemu Przelewy24.

  1. Skorzystanie z płatności poprzez Przelewy24 umożliwia dokonywanie płatności online za abonamenty i dodatkowe usługi przy użyciu kart płatniczych, przelewów bankowych większości polskich banków.

  2. Z zasady opłaty za transakcje nie obciążają kupującego (za wyjątkiem sytuacji określonych w regulaminach i taryfach opłat banku z którego korzysta kupujący. Takim wyjątkiem może być np. płatność kartą rozliczaną w innej walucie niż PLN, gdzie pojawi się dodatkowa opłata pobrana przez Bank - za przewalutowanie. W przypadku płatności w PLN realizowanych przelewem lub kartami kredytowymi/debetowymi rozliczanymi w PLN standardowo banki nie pobierają żadnych opłat. 

  3. Dodatkowe opłaty które pobiera pośrednik w przyjmowaniu płatności (Przelewy24) nie obciążają kupującego. Te opłaty ponosi firma Opiekun Inwestora sp z o.o.

  4. Odpowiedzialność za przetwarzanie płatności: za przetwarzanie płatności dokonywanych przez Klientów odpowiadają Przelewy24 i zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych klientów oraz przestrzegania zasad ochrony prywatności przy realizacji transakcji

  5. Odpowiedzialność za poprawność danych płatności: Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych danych płatniczych oraz za dokonywanie płatności w terminie. Opiekun Inwestora sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane płatnicze oraz za opóźnienia w dokonywaniu płatności.

  6. Czas przetwarzania płatności: Czas przetwarzania płatności zależy od wybranej formy płatności oraz od czasu przetwarzania przez banki. Opiekun Inwestora sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przetwarzaniu płatności spowodowane przez banki.

  7. Reklamacje: W przypadku wystąpienia problemów z dokonaniem płatności Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 14 dni od daty dokonania transakcji. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres pomoc@opiekuninwestora.pl.

  8. Zmiana regulaminu: Opiekun Inwestora sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przyjmowania płatności w dowolnym czasie. Nowy regulamin jest udostępniany na stronie internetowej. Należy się z nim każdorazowo zapoznać przed dokonaniem płatności.

  9. Postanowienia końcowe: Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania płatności usługi portalu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wydrukuj

Danych do obliczeń dostarczają Analizy Online

Opiekun Inwestora (C) Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2023

Kliknij aby przeczytać: RegulaminRegulamin płatności,  Politykę Prywatności, formularz rezygnacji.

 
 
Symbole literowe ocen (ABCD) - wzór przemysłowy zastrzeżony

Raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora oraz prowadzonych blogów nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie prezentowanych i przekazywanych informacji ani za ich skutki.

Projekt graficzny i realizacja - Infoserwis