Fundusze Inwestycyjne - skuteczne inwestowanie
Zarejestruj się
Zapomniałem hasła
 
 

IndexPorady Opiekuna

Zapisz się na darmowy kurs

E-mail:
Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności
Raporty i publikacje o rynku funduszy inwestycyjnych.
Infolinia - zadzwoń w godzinach 9-15
Jesteś w: Ustal swoje cele

Ustal swoje cele inwestycyjne

Ustanowienie realistycznych celów finansowych jest pierwszym i najważniejszym krokiem aby myśleć o skutecznym inwestowaniu w fundusze inwestycyjne. Dopasowanie inwestycji do Twoich oczekiwań jest równie ważne.

Myśląc o celach w inwestowaniu większość z nas na początku pomyśli o celach długoterminowych, takich jak zapewnienie środków na emeryturze lub oszczędzanie na edukację dzieci. Ale są też cele krótkoterminowe jak np. zakup samochodu lub zagraniczna wycieczka za kilka lat. Oczywiście cele muszą być realistyczne i jeżeli decydujemy się na oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych cele muszą odpowiadać możliwością zarabiania w funduszach.

Jeżeli chcemy oszczędzać jako ostrożny inwestor nie możemy oczekiwać zysków na poziomie 20% rocznie. Oczekiwania należy dopasować do możliwości osiągnięcia zysków z funduszy inwestycyjnych. Ale o tym napiszę w osobnej lekcji oraz na naszym kursie Porady Opiekuna.

Cel inwestycyjny i horyzont czasowy inwestycji

Nietrudno zauważyć, że te dwa elementy są ściśle ze sobą powiązane. Zaczynając inwestowanie w wieku 30 lat i traktując je jako sposób na otrzymanie dodatkowych pieniędzy po przejściu na emeryturę daje nam horyzont czasowy około 30 lat.
Oszczędzając na edukację nowonarodzonego dziecka należy brać pod uwagę okres kilkunastu do dwudziestu lat.
Z kolei inwestując aby móc pozwolić sobie na zakup samochodu prawdopodobnie będzie to około 5 lat.
Zależnie od czasu na jaki inwestujemy dobór poziomu ryzyka dla funduszy może być różny.
Każdy inwestor buduje własną strategię inwestycyjną.
Jeżeli mamy konkretny cel inwestycyjny i nie mamy dodatkowych środków, to można przytoczyć pewną regułę:
 • inwestując długoterminowo możemy pozwolić sobie na odrobinę więcej ryzyka - ponieważ będziemy mieli czas aby ew. straty odrobić. Im bliżej końca naszego okresu inwestowania tym poziom ryzyka powinniśmy ograniczać aby zapewnić sobie zachowanie większości naszego zainwestowanego i zarobionego kapitału
 • inwestując krótkoterminowo powinniśmy raczej ograniczyć się do inwestycji w miarę bezpiecznych
Na pierwszy rzut oka reguła ta wydawać się może niepopularna. Przecież przy inwestowaniu długoterminowym zawsze mówi się "wpłać i zapomnij". Uwierz mi - to najgorsza rada jaką mogłeś otrzymać. Nie chodzi o to, aby ciągle dokonywać zmian w swoim portfelu, ale aby monitorować portfel i dokonywać zmian - fundusze, które były najlepsze kilka lat temu nie muszą być najlepsze w dniu dzisiejszym... no i w miarę upływu czasu nasze podejście do ryzyka też ulegnie zmianie.
Z drugiej strony inwestowanie na krótszy okres czasu może kusić do bardziej ryzykownych inwestycji. Ale nie dla każdego takie podejście będzie odpowiednie. Dlatego, jeżeli inwestujesz określoną ilość środków pieniężnych i masz określony, realny cel krótkoterminowy to inwestowanie w fundusze inwestycyjne o większym ryzyku, które z jednej strony mogą przynieść większy zysk, ale z drugiej także sporą stratę, może, w tym drugim przypadku sprawić, że swojego celu nie będziesz w stanie zrealizować. Jeżeli natomiast zakładasz, że będziesz inwestować bardziej ryzykownie i godzisz się z ewentualną stratą swoich środków w wyniku takiej ryzykownej inwestycji - to strategia inwestowania z większym ryzykiem jest dla Ciebie.

Przykładowe cele inwestycyjne

Poniżej kilka przykładowych celów inwestycyjnych (uszeregowanych według najbardziej popularnych):
 • oszczędzanie na emeryturę
 • oszczędzanie dla celów edukacji dzieci
 • posiadanie dodatkowych środków na bieżące wydatki
 • posiadanie środków pieniężnych na niespodziewane wydatki w przyszłości
 • podróże
 • zakup samochodu
 • zakup nieruchomości

Cele krótkoterminowe

Możemy przyjąć, że cele krótkoterminowe to te, które chcemy osiągnąć w ciągu 1 do 4 lat. Mogą to być np. przyszłoroczne wakacje, wymiana samochodu na nowy za dwa lata, nowe wyposażenie do kuchni czy też remont łazienki.
Cele krótkoterminowe mają dwie istotne cechy
 • koszt ich realizacji jest z reguły większy niż Twoje miesięczne dochody lub stanowi poważny udział Twoich miesięcznych wydatków,
 • są na tyle bliskie, ważne i namacalne, że potrafią zmobilizować do odkładania pieniędzy. A odkładając pieniądze możemy je przecież zainwestować np. w fundusze inwestycyjne.

Cele długoterminowe

Inwestowanie przez okres wielu lat wymaga cierpliwości oraz systematyczności.  Zainwestowane pieniądze pracują dla nas przez cały czas. Inwestować długoterminowo nie oznacza oczywiście aby swoich inwestycji nie monitorować. Powtarzam to po raz kolejny - ale jest to niezmiernie ważne - swoje inwestycje musisz monitorować i od czasu do czasu modyfikować strategię lub dokonywać modyfikacji swojego portfela funduszy inwestycyjnych.
Warto inwestować systematycznie, choćby 100 zł miesięcznie. Należy powstrzymać się przed pokusą sfinansowania z tych pieniędzy bieżących wydatków czy też to co oszczędzaliśmy na cele długoterminowe wydać na realizację celów krótkoterminowych. W przypadku inwestowania długoterminowego chwilowe spadki i wzrosty nie powinny być powodem do modyfikowania portfela. Choć w przypadku poważniejszych zmian na rynku warto odpowiednio zareagować - zależnie od Twojej strategii inwestowania. Pamiętaj - inwestor długoterminowy ma czas na odrobienie strat. W przeciwieństwie do inwestora krótkoterminowego - który z tego powodu powinien inwestować mniej agresywnie.

Jak powiązać dwa rodzaje celów

Najczęściej jednak mamy kilka celów, w tym długoterminowe jak i krótkoterminowe. Z jednej strony oszczędzamy na emeryturę, z drugiej na wakacje. Oba cele można realizować poprzez zarządzanie dwoma strumieniami pieniędzy. Część swoich środków inwestuj według strategii długoterminowej, a drugą część według strategii krótkoterminowej.
Jak podzielić te strumienie? Np. zakładając osobne rachunki bankowe dla każdego z małżonków, lub samem posiadać dwa rachunki bankowe. I każdym z nich zarządzać niezależnie - jednym jako inwestycję krótkoterminową a drugim - jako iwnestycją długoterminową.
A jaką część powinieneś zainwestować na cele krótkoterminowe a jaką na długoterminowe? Zależy to od wartości Twoich celów. Rozsądnym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli nie jesteś przyzwyczajony do długoterminowego oszczędzania będzie podział: po połowie. Z połowy środków - tej inwestowanej krótkoterminowo - będziesz miał możliwość korzystać - pozostawiając inwestycję długoterminową nienaruszoną (pamiętaj o sile procentu składanego...). Wiem z doświadczenia, że jest to dobre rozwiązanie - nie masz wyrzutów sumienia jeżeli wypłacisz część środków na cele krótkoterminowe.

Wydrukuj

Danych do obliczeń dostarczają Analizy Online

Opiekun Inwestora (C) Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2019
Symbole literowe ocen (ABCD) - wzór przemysłowy zastrzeżony

Raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora oraz prowadzonych blogów nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie prezentowanych i przekazywanych informacji ani za ich skutki.

Projekt graficzny i realizacja - Infoserwis