Fundusze Inwestycyjne - skuteczne inwestowanie
Zarejestruj się
Zapomniałem hasła
 
 

IndexPorady Opiekuna

Zapisz się na darmowy kurs

E-mail:
Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności
Raporty i publikacje o rynku funduszy inwestycyjnych.
Infolinia - zadzwoń  w godzinach 9-15
Jesteś w: ... fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny - co to takiego?

W największym skrócie: fundusz inwestycyjny przyjmuje pieniądze od inwestorów, po to aby nimi zarządzać. Od lat powtarza się zdanie "w naszym funduszu Twoimi pieniędzmi zarządzają profesjonaliści". Ale - niestety ich cel jest całkiem inny niż prywatnego inwestora...

Fundusze dzielą się na kilka grup - i w zależności od tego w swoim statucie zapisują pewne ograniczenia.

  • fundusz akcji - musi inwestować w akcje. Także kiedy na giełdach trwają spadki. A wielu inwestorów oczekuje, że fundusz w czasie gdy giełdy tracą będzie chronił pieniądze na lokacie. Niestety - nie może tego zrobić. Jeżeli inwestor nie zmieni takiego funduszu, to niejako świadomie godzi się na to, że fundusz będzie tracił...
  • fundusz obligacji - inwestuje w obligacje. To akurat jest oczywiste, tak samo jak brak możliwości uzyskania wysokich zysków
  • fundusze pieniężne, gotówkowe - inwestują w bezpieczne instrumenty bankowe, czasem w krótkoterminowe obligacje. Zysk także nie jest duży, w tych lepszych funduszach porównywalny do lokaty bankowej

Na czym zarabia fundusz inwestycyjny?

Jedynym zyskiem funduszu jest tzw. opłata za zarządzanie. Przy czym - ponownie przypominamy - nie jest to opłata za to, że fundusz stara się aby inwestor zarobił. Jest to opłata za zarządzanie wpłaconymi do funduszu pieniędzmi zgodnie ze statutem danego funduszu.

W czasie gdy giełdy tracą fundusz akcji także pobiera opłatę za zarządzanie. i jest to opłata pobierana za kupowanie akcji, które tracą. Fundusz wprost pisze o tym w swoim statuci. Zarządzający funduszem wie, że trwa bessa - ale zgodnie ze statutem musi po prostu kupować akcje.

Inwestor może się na to godzić. Lub - wykorzystując to, że każdy fundusz można sprzedać i zmienić np. na fundusz pieniężny (który nie inwestuje w akcje) po prostu nie tracić.

Ile zarabia fundusz?

Opłata za zarządzanie - to po prostu "zysk" funduszu. W końcu każdy fundusz to osobna firma. I to zupełnie normalne, że pobierają za swoje usługi opłaty. Zadaniem inwestora jest odpowiednio wykrorzystać różne fundusze.

W przypadku funduszy akcji opłata to najczęściej 4% rocznie od całości zgromadzonego przez fundusz kapitału.
W przypadku funduszy pieniężnych opłata to najczęściej 1% rocznie od całości zgromadzonego przez fundusz kapitału.
W inncyh funduszach opłata z reguły mieści się gdzieś w przedziale 1-4%.

Co ważne - fundusz nie może zarabiać więcej niż podał w swoim statucie. Gdy fundusz akcji dla inwestora zarobi 50%, sam dla siebie pobierze jedynie 4%.

Opłata za zarządzanie - czyli zysk funduszu - pobierany jest przez fundusz codziennie (jako 1/365 opłaty rocznej). I swój "zysk" wlicza w wycenę publikowaną na swoich stronach. Czyli cena funduszu uwzględnia już jego zysk. Tak samo jak cena czekolady w sklepie uwzględnia zysk producenta.

Czy fundusz ma jakikolwiek interes aby zachęcać do zmiany funduszu na inny?

Przykładowo: czy zarządzający funduszem akcji kiedykolwiek powie: "Drodzy inwestorzy, na giełdzie trwa bessa, prognozujemy duże spadki, zalecamy zmianę funduszu na fundusze bezpieczne". Oczywiście nie. Ponieważ wtedy fundusz zarabiałby mniej (jeżeli inwestorzy wypłacą pieniądze z funduszu - fundusz pobiera opłatę od mniejszej ilości zgromadzonych pieniędzy).

Dlatego fundusze inwestycyjne opracowały marketingowe wykresy, które poprzez odpowiednio dobrane dane starają się przekonać, że w długim okresie świetnie się zarabia, że strata jest wirtualna - wszystko w jednym celu - biznesowym.

Wydrukuj

Danych do obliczeń dostarczają Analizy Online

(C) Opiekun Inwestora 2006-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone

Raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora, prowadzonych blogów nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych raportów ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Projekt graficzny i realizacja - Infoserwis